Articlo de David Grosclaude, Presidén d’o Partit Occitan / Article de David Grosclaude, President del Partit Occitan

david-Grosclaude

Con a desincusa de que o tema poderba estar delicato dende o punto de bista constituzional, o gubierno á arrenunziato á meter a Carta Europeya d’as Luengas Rechionals u Minoritarias en a lista d’os reparos d’a constituzión.

A semana zaguera, emos asistiú á un retacule completo con as emiendas d’os deputatos d’a mayoría e de l’oposizión sobre as luengas rechionals en a escuela.

Solo que un endrezamiento reescrito en terminos que nos portian un sieglo ta zaga ha dau satisfazión á o Menistro d’Educazión. Pero ista emienda no alporca cosa á o testo, ni á ras luengas conzernitas.

Ye una semana mortal ta ras promesas presidenzials. A emologazión d’a Carta feba parti d’os embrecamientos de François Hollande.

O mesmo Presidén d’a Republica s’eba embrecato á adotar d’un estatuto claro y estable á ras luengas rechionals.

¿No yera a millor enchaquia, en un debate sobre un tema tan alazetal como a educazión ta empentar os dreitos lingüisticos?

¿Por qué as promesas feitas en nombre d’o candidato Hollande o zaguer 31 de marzo ye estatas albandonatas? Ixe día dezenas de millars de presonas se manifestoron por as carreras de Tolosa e atras grans ziudaz en fabor d’as leungas rechionals…

Dezaga d’ixa arrenunzia se debuxa una ideolochía arcaica e contraria á os prenzipios republicanos. A Republica ye a dibersidá reconoxita d’os ziudadanos, no pas a boluntá d’uniformizar os comportamientos e d’estricallar as culturas.

O gubierno de cuchas biene d’amostrar en una semana que no feba atra cosa que continar en ixa custión a politica que emos conoxita o zinquenio pasato.

Que no nos biengan de nuebo con a desincusa d’as prioridaz en tiempos de crisis: ye a mesma rendula de sempre os que como boluntarios, asoziazions, profesionals u simples ziudadanos, esfenden a dibersidá lingüistica, biben as deficultaz toz os días.

Nusatros lanzaremos en os prosimos días iniziatibas ta que as promesas se respeten e refirmaremos o que os mobimientos culturals chuzguen apropio fer en ista custión.

—–

Afirmant que l’assumpte podria ser difícil en el pla constitucional, el govern va abandonar a la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries en la llista de reformes de la constitució.

La mateixa setmana, es va produir un enfonsament complet de les esmenes procedien de membres de la majoria i l’oposició sobre les llengües regionals a l’escola.

Només una esmena reescrita en termes que ens transporten més d’un segle ha donat satisfacció al ministre d’Educació. No obstant això, aquesta esmena no afegeix res al text, ni a les pròpies llengües.

Aquesta és una setmana mortal per les promeses presidencials. La ratificació de la Carta dels compromisos assumits per François Hollande.

El mateix president es va comprometre a donar un estatut clar i estable per a les llengües regionals.

No existia en un debat sobre un tema tan central com el de l’educació una ocasió única per fer avançar els drets lingüístics?

Per què les promeses fetes en nom del candidat Hollande el 31 de març han estat abandonats? Aquest dia desenes de milers de persones van marxar pels carrers de Tolosa i altres ciutats en favor de les llengües regionals …

Darrere d’aquest perfil és la renúncia i l’arcaica ideologia contrària als principis republicans. La República és la diversitat dels ciutadans, la igualtat de les llengües, no el desig de uniformitzar els comportaments i aniquilar les cultures.

El govern d’esquerres acaba de demostrar en una setmana que no fa sinó seguir la mateixa política que hem conegut en el darrer quinquenni.

Que no ens vinguin de nou amb l’excusa de les prioritats en temps de crisi: és la mateixa història des de fa anys i aquells que són voluntaris, les associacions professionals i els ciutadans del carrer, defensors de la diversitat lingüística, viuent les dificultats cada dia.

Nosaltres llançarem en els pròxims dies iniciatives perquè les promeses es respectin i donarem suport el que els moviments culturals considerin apropiat fer en aquesta qüestió.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s