Balance de una legislatura de Aragón en Europa

Chunta Aragonesista da el balance de su actividad en la legislatura europea que ahora termina. Por transparencia y responsabilidad. Muchas gracias. Chunta Aragonesista fa o balanze d'a suya autibidá en a lechislatura europeya que agora remata. Por trasparenzia e responsabilidá. Muitas grazias. Chunta Aragonesista dóna el balanç de la seva activitat en la legislatura europea … Sigue leyendo Balance de una legislatura de Aragón en Europa

CHA, Europa e a lamentable situazión d’a Chusticia / CHA, Europa i la lamentable situació de la Justícia / CHA, Europa y la lamentable situación de la Justicia

Europa atiende a pregunta de CHA en a que se cretica que no se comboquen as plazas de chuezes, fiscals e secretaires chudizials nezesarias / Europa atén la pregunta de CHA en què es critica que no es convoquin les places de jutges, fiscals i secretaris judicials necessàries / Europa atiende la pregunta de CHA … Sigue leyendo CHA, Europa e a lamentable situazión d’a Chusticia / CHA, Europa i la lamentable situació de la Justícia / CHA, Europa y la lamentable situación de la Justicia